Khuyến mại 100% Bonus cho tài khoản mới tại PokerStars

Người chơi mới tại PokerStars được khuyến mại 100% cho 3 lần nạp tiền đầu tiên. Tổng số tiền bonus tối đa có thể nhận lên tới 600$.

Khuyến mại 100% tại PokerStars

Để nhận khuyến mại này, bạn chỉ cần sử dụng mã thưởng (Bonus Code) STARS600 mỗi lần nạp tiền. Mã thưởng này có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ lần nạp tiền đầu tiên. Như vậy, nếu bạn chưa nạp tới 600$ ngay ở lần đầu, bạn còn 2 lần nạp tiền trong 60 ngày kế tiếp để nhận thêm bonus.

Cách nhận khuyến mại

  1. Tải về phần mềm PokerStars
  2. Đăng ký tài khoản PokerStars với Marketing Code: PSP12219 (hướng dẫn đăng ký)
  3. Nạp tiền với mã thưởng STARS600 và nhận bonus!

Giải phóng Bonus

Sau khi nạp tiền bạn sẽ nhận được bonus. Tiền bonus này chưa thể sử dụng ngay, vì đây là dạng pending bonus. Bạn cần kiếm điểm redemption point để giải phóng (clear) bonus. Điểm này tự động sản sinh khi bạn chơi poker.

Cụ thể, mỗi khi bạn tích lũy được 180 redemption point, bạn sẽ nhận được 10$ từ số tiền bonus. Cứ vậy cho đến khi hết số tiền bonus bạn có. Bạn có thời hạn 4 tháng sau mỗi lần nạp tiền để clear hết số bonus tương ứng.

Khuyến mại này thích hợp với ai?

Ai cũng có thể nhận khuyến mại này. Tuy nhiên, nó thích hợp hơn với những người nạp nhiều, cỡ vài trăm USD, để cày cuốc. Nếu bạn có thể nạp tới 600$ thì tất nhiên gói khuyến mại này sẽ rất tốt, bạn sẽ nhận được full bonus. Còn nếu chỉ định nạp vài chục USD chơi vui vẻ, bạn nên chọn một Bonus khác, đó là 30$ FREE PLAY, xem chi tiết tại đây.